Zhelev, Y. и Toshkov, A. (2018) Мултимедийни цифрови библиотеки за културно и научно наследство» в РИМ – Бургас, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(1), с-ци 1-2. Available at: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/100 (отворен на: 1Юни2023).