Monova-Zheleva, Mariya, и Michela Tramonti. 2018. ИЗПОЛЗВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (2), 106-25. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/99.