“СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (2): 96-105. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/98.