Toshkov, Angel, Yanislav Zhelev, Evgeniya Nikolova, и Mariya Zaharieva. 2018. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (3), 72-84. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91.