“ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (2): 17-24. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63.