“КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (3): 14-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54.