Georgieva, Penka. 2018. КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (3), 14-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54.