Petrov, Alexander, Andrey Petrov, и Veselina Valkanova. 2018. ИГРИВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4), 44-52. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/51.