Miteva, Mariya, Asya Doycheva, и Nina Stancheva. 2018. ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4), 39-43. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/50.