Toskova, Asya, Emil Doychev, и Borislav Toskov. 2018. ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4), 35-38. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/49.