Doycheva, Asya, Vanya Ivanova, Stanimir Stoyanov, и Emil Doychev. 2018. ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4), 18-22. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/45.