Letskovska, Silvija, и Kamen Seymenliyski. 2018. ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4), 12-17. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/44.