“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4): 7-11. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43.