Jecheva, Veselina, и Evgeniya Nikolova. 2018. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 5 (4), 7-11. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/43.