Ivanov, Ivelin, Violeta Vanteva, и Penka Georgieva. 2018. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6 (1), 69-98. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/40.