“ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6 (1): 56-68. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39.