Nikolova, Stefani, и Penka Georgieva. 2018. ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6 (1), 56-68. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39.