Hasanov, Hasan, и Penka Georgieva. 2018. ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ТЕХНИКИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6 (1), 20- 55. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/38.