“ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”. 2017. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6 (1): 8-19. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37.