Petrova, Petya. 2018. СРАВНИТЕЛНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЕЛЕКТИРАНИ РЕГИОНИ С PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA) И KERNEL PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (KPCA) И ФИЛТРИ НА ГАБОР. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 6 (1), 3-7. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/34.