“СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1 (1): 48-57. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29.