“ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА В КОНТЕКСТА НА ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТТА”. 2024. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 12 (1): 37-44. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/282.