“ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 1 (1): 42-47. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/28.