“РАЗРАБОТКА НА УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН СТРИЙМИНГ НА МУЗИКА”. 2024. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 12 (1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/279.