“WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА”. 2024. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 12 (1). https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/278.