“ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ”. 2022. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 11 (1): 64-72. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271.