Georgiev, Ginko, и Борислав Цветанов. 2022. ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕКСПЛОТАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИЛОВИ ФИЛТРИ НА ВИСШИ ХАРМОНИЦИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 11 (1), 2-11. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/265.