“МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ”. 2022. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 11 (1): 12-16. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264.