Dragneva, Nikolina. 2022. МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ С ДВА КРАНА В ЕДИН ТРЮМ НА КОРАБ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 11 (1), 12-16. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/264.