“ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА”. 2021. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10 (1): 11-15. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/261.