Minchev, Dimitar. 2022. РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 10 (1), 29-33. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/255.