Dragneva, Nikolina. 2020. МОРСКИ ПРЕВОЗИ - ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ТИПОВИ ТОВАРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 9 (1), 49-55. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/241.