Seymenliyski, Kamen. 2020. ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 9 (1), 43-48. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/240.