“СИСТЕМИ ЗА КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА И MOOCS”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7 (1): 125-31. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/218.