Dragneva, Nikolina. 2018. ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ВОДАЧ-АВТОМОБИЛ-СРЕДА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7 (1), 114-18. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/216.