Toskov, Borislav, и Asya Toskova. 2018. НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7 (1), 100-106. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/214.