Nikolova, Evgeniya. 2018. СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7 (1), 93-99. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/213.