Ivanov, Alexander, и Penka Georgieva. 2018. КЛАСИФИКАЦИЯ С КОНВОЛЮЦИОННИ НЕВРОННИ МРЕЖИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 7 (1), 46-52. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/206.