“СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛИ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2 (2): 31-40. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/180.