Toshkov, Angel. 2018. АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2 (3), 2-9. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/170.