“ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2 (4): 9-14. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160.