Toshkov, Angel. 2018. ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2013 В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 2 (4), 1-2. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/158.