“КЛАСИФИКАЦИОННО ДЪРВО И KULLBACK-LEIBLER РАСТОЯНИЕ-ОСНОВАНО НА ДЕТЕКТИРАНЕ НА АНОМАЛНИ ИНСТРУКЦИИ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3 (1): 40-44. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/153.