“ИНТЕРАКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3 (3): 17-24. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/128.