“ИМУНЕН МЕТОД ЗА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3 (4): 131-37. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/123.