“ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА МАГИСТРИ С ПОМОЩТА НА UNIGRAPHICS NX”. 2018. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 3 (4): 26-40. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/112.