Georgiev, Georgi, и Ivelina Balabanova. 2018. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (1), 85-94. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/108.