Kravjar, Julius. 2018. „НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЛАГАРИЗАЦИЯ В СЛОВАКИЯ: В РАБОТА СЛЕД 2010 г“. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (1), 66-70. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/106.