Kasakliev, Nikolay. 2015. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (1), 57-65. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/105.