Vatakov, Vasil, и Vera Gugova. 2018. OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (1), 25-32. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/103.